+86-13989618843acp@gangbond.com

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Nhôm nhựa Ban

Nhôm-nhựa composite tấm (còn được gọi là nhôm-nhựa tấm) như là một vật liệu trang trí mới, từ Đức trong trễ 80 đến 90 đầu từ giới thiệu của Trung Quốc về sự đa dạng màu sắc kinh tế, thay thế, phương pháp thuận tiện xây dựng, hiệu suất xử lý tuyệt vời, khả năng kháng cháy tuyệt vời và chất lượng cao, nhanh chóng bằng cách ủng hộ của người dân.

Bảng hình khối nhôm-nhựa chính nó có một hiệu suất duy nhất, mà quyết định sử dụng rộng rãi của nó: nó có thể được sử dụng để xây dựng bên ngoài bức tường, tranh treo tường bức màn, đổi mới cũ của tòa nhà, trang trí nội thất các bức tường và trần trang trí, quảng cáo dấu hiệu, Hiển thị đứng làm việc khử trùng và dustproof. Thuộc về một loại mới của vật liệu trang trí xây dựng.