+86-13989618843acp@gangbond.com

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Kiến thức > Nội dung

Composite Steel mảng sản xuất

Tấm thép tổng hợp các phương pháp sản xuất rất nhiều. Phương pháp sản xuất quy mô công nghiệp bao gồm đúc phương pháp hợp chất, hợp chất nổ (xem kim loại chế biến thuốc nổ), nóng cán hợp chất phương pháp và phương pháp hỗn hợp lạnh rolling. Thép tấm damping được chia thành loại hạn chế và loại không bị giới hạn theo dạng hợp chất. Các loại giới hạn là một lớp nhựa với hàng chục micron để vài mm dày giữa hai lớp thép tấm, được làm thành bánh sandwich tấm bằng cách nhấn cuộn cán;